• .

  • 2017-11-23

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

    АРДЧИЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ СУМЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР ШИЙДВЭРЛЭЖ ТЭДНИЙ ИДЭВХИ САНААЧЛАГА НӨӨЦ БОЛОМЖИЙГ ДАЙЧЛАХ ЗАМААР ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ТЭНЦВЭРТ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ.

 

 

 АЛСЫН ХАРАА

 

     СУМЫНХАА ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД МАНЛАЙЛАГЧ БАЙЖ ЧАДВАРТ СУУРИЛСАН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ МЭРГЭШСЭН БАЙГУУЛЛАГА БАЙХ.

Санал асуулга

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум