Засаг даргын захирамж

Дугаар Гарчиг Огноо
А/28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/22 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглох тухай 2018-03-07
А/25 Зардал гаргах тухай 2018-03-07
А/21 Вакцинжуулалтанд хамруулах тухай 2018-03-07
А/20 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2018-03-07
А/19 Эргүүл хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-03-07
А/17 Дайчилгаагаар ажиллах иргэдийн нэрс, хуваарийг баталгаажуулах тухай 2018-03-07
А/14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-03-07
А/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-07
А/08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-03-07
А/06 Алба байгуулах тухай 2018-03-07
А/04 Гамшгаас хамгаалах удирдах штабын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2018-03-07
А/03 Насан туршийн боловсролын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2018-01-16
А/02 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2018-03-07
А/193 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-23
А/192 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-23
А/194 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-23
А/190 Аян зохион байгуулах тухай 2017-11-23
Хуудас:  1  (нийт 21 мэдээ )

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум