Засаг даргын захирамж

Дугаар Гарчиг Огноо
А/193 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-23
А/192 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-23
А/194 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-23
А/190 Аян зохион байгуулах тухай 2017-11-23
Хуудас:  1  (нийт 4 мэдээ )

Санал асуулга

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум