АЙМГИЙН НҮҮДЛИЙН ТАМГЫН ГАЗАР АЖИЛЛАА.

Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг тус суманд ажиллаа. Үүнд Булган аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны "Хөгжлийн хөтөч" хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ажил,суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төр, төсвийн байгууллагуудын ажил байдалтай танилцаж, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн, малчны хотонд очиж цаг үеийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. Мөн сум орон нутгаас зохион байгуулж байгаа ажил болон цаашид авах арга хэмжээний талаар заавар зөвлөгөө өглөө.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум