ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 05-р сарын 10-ны байдлаар нийт 19 айлын газрыг кадастрын зураглалд оруулж, шинээр газар авахыг хүссэн 55 өргөдлийг бүртгэнавч, 31 иргэний өргөдлийн ЛМ программд оруулан ажиллаж байна. Хариу мэдэгдэл өгч ажилласан байна. 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум