Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих дүн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг хуралдлаа.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсэг хуралдаж Хурлаар ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын жагсаалтыг гаргаллаа. 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум