Сургалт зохион байгууллаа.

Хариуцлагын жилийн ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчид, байгууллагын дарга эрхлэгч, архив бичиг хэргийн эрхлэгч нарын дунд Захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд нийт 25 албан хаагч хамрагдлаа.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум