Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулав.

 

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулав.

“Цэвэр орчин-Цэмцгэр Булган” аяны хүрээнд сумын Засаг даргын 2019 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн А/52 дугаар захирамжаар” “Цэвэр орчин-Цэмцгэр Дашинчилэн” аяныг зохион байгуулж ААН, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд гарлаа. Мөн нэгдсэн хогийн цэгийг хумих, булах, далан босгох, зөөх, тээвэрлэх зэрэг ажлыг Батбродерс” ХХК-ны SDLS маркын ковш, хогны автомашинуудаар 3 хоног хийж гүйцэтгэлээ.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум