мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл, бэлэн байдлын үзлэг, шалгалт хийлээ.

Булган аймгийн Онцгой байдлын газар, Дашинчилэн сумын онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл, бэлэн байдлын үзлэг, шалгалт хийлээ. Гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг дээшлүүлэх  чиглэлээр мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллаа.

 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум