ЦАГ ҮЕИЙН БАЙДЛААР ХѲДѲѲ БАГУУДАД АЖИЛЛАЛАА.

Хаваржилт хүндэрсэнтэй холбогдуулж цаг үеийн талаарх мэдээллийг хүргэх, цаашид авах арга хэмжээний талаар малчидтай ярилцаж, санал солилцох зорилгоор хѳдѳѳ багуудад ажиллалаа.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум