ГҮНИЙ ӨРӨМДЛӨГИЙН ХУДАГ ГАРГАХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Сумын төвийг инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох ажилтай холбогдуулан Өлзийт хорооны баруун хажууд гүний өрөмдлөгийн худаг гаргах ажлыг “БАРНАБ” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Худгийн гүн 156 метр.     

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум