ЦЭВЭР УСНЫ ДАРАЛТАД ЦАМХАГ БАРИГДАЖ БАЙНА.

Нэгдсэн дулаан халаалт, бохир цэвэр ус дамжуулах цэвэр усны даралтад цамхаг барих ажил хийгдэж байна. Даралтад цамхаг руу цахилгааны шугам татах ажлыг тус сумын гэрлийн байцаагч, монтёр нар хийж гүйцэтгэлээ. 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум