ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ХУМИЖ ХАШААЖУУЛАХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Тус сумын хогийн нэгдсэн цэгийг дарж булах, хумих хашуужуулах ажлыг ОХОТ ХХК-р хийж гүйцэтгүүлж байна.
Иргэд та бүхэн иргэний үүргээ биелүүлж далангийн гадна ахуйн болон малын гаралтай хог хаягдлаа ил задгай асгахгүй байхыг анхааруулж байна.
Жич: Хогний машин айл өрхүүдийн хог хаягдлыг тогтмол ачиж байгаа болно.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум