ХХОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ИРГЭН БҮР ТАЙЛАН ГАРГАХ ЁСТОЙ.

 
Иргэн бүр ХХОАТатварын тухай хуулийн дагуу албан татвар ногдох орлого олсон бол иргэний үүргээ биелүүлэн цахим татварын системд /e-tax.mta.mn/ хандаж, хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гарган 2021 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахимаар ирүүлээрэй.
Жич: Хуулийн хугацаандаа тайлангаа илгээгүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ тооцогдох болохыг анхаарна уу.
Холбоо барих-94366368

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум