"ҮНДЭСНИЙ ӨВ БИЧИГ, СОЁЛЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ЖИЛ-2021" ЖИЛИЙН АЖЛЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

 
2021.02.10-ны өдөр "ҮНДЭСНИЙ ӨВ БИЧИГ, СОЁЛЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ЖИЛ-2021" жилийн ажлын нээлтийг зохион байгууллаа. Жилийн ажлыг зохион байгуулах сумын ажлын хэсэг байгууллагын дарга, эрхлэгч нар, ажлын хэсгийн гишүүдэд аймаг, сумын жилийн ажлын төлөвлөгөө, уралдааны болзлуудыг танилцууллаа. Мөн Монгол хэл, Уран зохиолын багш Ш.Цогтжаргал үндэсний бичгийн үүсэл хөгжлийн талаар анхны хичээлийг заалаа.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум