МЭДЭЭЛЭЛ

 
СУМЫН НӨӨЦӨӨС НИЙТ 342 ӨРХӨД 3420 БООДОЛ ӨВС, 130 ӨРХӨД 1200 ШУУДАЙ ХИВГИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГООД БАЙНА.

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум