ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД!

Газар өмчлүүлэх хуулийн хугацаа 2018.05.01-ний өдөр дуусгавар болох тул та газраа өмчилж авахыг яаравчлаарай.

Бүрдүүлэх материал:

1. Өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэх /төрсний гэрчилгээ/-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

2. Өргөдөл гаргагчийн оршин суугаа баг, хорооны Засаг дарга/тосгоны захирагч/-ын тодорхойлолт

3. Хүсэлт гаргасан газрын байршил хэмжээг харуулсан тойм зураг

4. өргөдөл гаргагчийн хууль ёсны төлөөлөгч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

Хууль ёсны төлөөлөгч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/ мөн болохыг нотлох баримт бичиг буюу хууль ёсны төлөөлөгчөөр томилсон Засаг даргын шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн хуулбар, итгэмжлэлийн эх хувь.

Дээрхи материалыг бүрдүүлэн СЗДТГазарт хандан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөндтусгагдсан газарт газар өмчлөн авах эрх үүсэх юм.


©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум