ЗАРЛАЛ

Багийн Иргэдийн нийтийн хурлыг дараах хугацаанд хийхээр товлоод байна. 

Үүнд: 1-р багийн Иргэдийн Нийтийн хурал 05-р сарын 14-ны 11 цагт Багийн төвд

2-р багийн Иргэдийн Нийтийн хурал 05-р сарын 15-ны 11 цагт Багийн төвд

3-р багийн Иргэдийн Нийтийн хурал 05-р сарын 16-ны 11 цагт Багийн төвд 

4-р багийн Иргэдийн нийтийн хурал 05-р сарын 17-ны 14 цагт Соёлын төвд тус тус болно. 

Хурлаар дараахь асуудлуудыг хэлэлцэнэ.

1. Багийн Засаг даргын ажлын тайлан 

2. ОНХС-гийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт 

3. Цагийн үеийн ажлын мэдээлэл 

4. Бусад асуудал 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум