Олон улсын Сувилагчдын баярын өдрийг тохиолдуулан Эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан" Б. Дашдулам"-ын нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн 2018 оны 05-р сарын 13-ны өдөр болох тул Албан байгууллага, Аж ахуй нэгж, иргэд өргөнөөр оролцохыг урьж байна

Олон улсын Сувилагчдын баярын өдрийг тохиолдуулан Эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан " Б. Дашдулам"-ын нэрэмжит Гар бөмбөгийн тэмцээн 2018 оны 05-р сарын 13-ны өдөр болох тул Албан байгууллага, аж ахуй нэгж иргэдийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум