Усан сангийн барилга барих ажлын төсөл хүлээн авна

Наран хороонд баригдах 4х4м.кв хэмжээтэй усан сангийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх ажилд оролцох иргэн, иргэдийн бүлгийг урьж байна. Төсөвт өртөг 4.500.000 төгрөг Ажлын саналыг 2018.10.01-ний өдрийн 11:00 цаг хүртэл ЗДТГ хүлээн авна. Утас 99021761, 99251336  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум