ЗАРЛАЛ

Сумын фондны өвсийг 3000 төгрөг, хивгийг 12000 төгрөгөөр зарж байна.

Дашинчилэн сумын ЗДТГ

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум