Төсөл хүлээн авна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд төсөл хүлээн авна. Төсөл авах сүүлийн хугацаа  2019 оны 04-р сарын 08. Харилцах утас : 88991445

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум