АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ 2019.04.15 нд болно.

АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТУС СУМАНД 2019 ОНЫ 04 САРЫН 15 – 17- НЫ ӨДРИЙН ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ  ТУЛ  ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЭЗЭМШИГЧ ИРГЭД,ААНБ – УУД ЗААГДСАН ХУГАЦААНД ҮЗЛЭГТ БҮРЭН ХАМРАГДАНА УУ. ЗДТГ

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум