Багийн Иргэдийн нийтийн хуралдааныг 2019 оны 10 дугаар сарын 07-оос 10-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулагдана.

 
Багийн Иргэдийн нийтийн хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 07-оос 10-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулагдана.
 
 Үүнд: Хараат БИНХ -2019 оны 10 -р сарын 07-ны өдрийн 11 цагаас Багийн төвд
Лах БИНХ-2019 оны 10-р сарын 08-ны өдрийн 11 цагаас Багийн төвд
Доргонт БИНХ-2019 оны 10-р сарын 09-ны өдрийн 11 цагаас Багийн төвд
Төвийн БИНХ-2019 оны 10-р сарын 10 -ны өдрийн 14 цагаас Соёлын төвд тус тус болно.
 

 

 Иргэд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

 
 
 

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум