ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ.

ХААИС-ийн оюутан элсүүлэх журмын 4 дүгээр заалт, 4.5 дугаар хэсэгт тусгагдсанаар “Хөдөө орон нутаг дахь салбарын мэргэжилтний хангамж, эрэлт, хэрэгцээ, үе дамжсан малын их эмч мэргэжил өвлөх сонирхол” зэргийг үндэслэн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэн суралцуулах тул 03 сарын 15-ны дотор доорхи материалыг бүрдүүлж бүртгүүлнэ үү.

  • Оюутны хувийн өргөдөл
  • Орон нутгийн засаг захиргааны тодорхойлолт

Холбоо барих: 88711371

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум