ЗАРЛАЛ

2020 оны Ноосны урамшууллын паданыг 2020.07.27-2020.08.10-ныг хүртэл хүлээн авна.
Жич: Малын гарал үүслийн гэрчилгээ заавал хийлгэнэ.
ХААТ-ийн мэргэжилтэн - 91200928

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум