СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ АВСАН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД.

 
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн мэдээлэл нь 2021 оны 03 сарын 01-нээс эхлэн Монгол банкны мэдээллийн нэгдсэн санд шивэгдэх болсон тул эргэн төлөлтийн хугацаа нь болсон иргэд мөн зээлийн хугацаа хэтэрсэн иргэд яаралтай зээлээ төлнө үү.
Жич: Монгол банкны мэдээллийн санд найдваргүй зээлдэгчээр бүртгэгдсэн тохиолдолд тухайн зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчид бүх төрлийн арилжааны банкуудаас зээл авах боломжгүй болно

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум