ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН БИЧГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

©2017 он Булган аймгийн Дашинчилэн сум